ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να ολοκληρωθεί η δέσμευση χώρου/ χώρων στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Π.Θ., θα πρέπει μόλις λάβετε με ηλεκτρονικό μήνυμα θετική απάντηση στο αίτημα προ-δέσμευσης (επιβεβαίωση δηλαδή της διαθεσιμότητας του χώρου/ χώρων) να συμπληρώσετε και να αποστείλετε την αίτηση δέσμευσης (αίτηση για φορείς / αίτηση για άτομα), έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για τον κανονισμό παραχώρησης χώρων. Η αρμόδια υπηρεσία εν συνεχεία θα σας αποστείλει τη σύμβαση παραχώρησης προς υπογραφή.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την

κ.α. Γεωργία Σιαπάτη

Διεύθυνση:
Αργοναυτών & Φιλελλήνων, κτήριο Παπαστράτου,
1ος όροφος, Γραφείο 9
38221, Βόλος

Τηλέφωνο:  2421074378

E-mail:  gsiapati@uth.gr