ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ

Το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πάου Αργαλαστής διαθέτει χώρους που προσφέρονται για σεμινάρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, θερινά σχολειά, εκθέσεις, πολιτιστικά γεγονότα καθώς και δυνατότητα φιλοξενίας μικρού αριθμού επισκεπτών. Είναι δυνατή επίσης, για την αποφυγή των μετακινήσεων των συμμετεχόντων σε σεμινάρια, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας και θερινά σχολεία,  η σίτιση  στον  χώρο του συγκροτήματος σε συνεργασία με εστιατόρια της Αργαλαστής.

[ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ]